Informacja o wydaniu D Link Dch G601a1

D-Link DCH-G601A1 to jeden z wielu produktów firmy D-Link. Jest to router Wi-Fi bezprzewodowy, który umożliwia szybkie i bezpieczne połączenie z siecią domową lub publiczną. Router posiada wytrzymałą konstrukcję i wyposażony jest w 2.4GHz i 5GHz anteny, a także technologię Wi-Fi 802.11ac. Router umożliwia łatwe i intuicyjne konfigurowanie, dzięki czemu użytkownicy mogą w łatwy sposób skonfigurować sieć bezprzewodową. DCH-G601A1 jest także wyposażony w zaawansowaną ochronę sieci, która zapewnia bezpieczeństwo Twojej sieci i danych. Jest to doskonały wybór dla osób szukających wytrzymałego i bezpiecznego routera Wi-Fi.

Ostatnia aktualizacja: Informacja o wydaniu D Link Dch G601a1

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U z 2021 r. poz. 795), dalej: "ustawa" Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, dalej: "Komisja" zawiadamia o wydaniu w dniu 25 stycznia 2023 r. postanowienia KR IV KW 29/20 w przedmiocie uchylenia zabezpieczenia w postaci wpisu ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gwiaźdzaistej (dawna Kamedułów 9). 

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy, strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na mocy art. 49 § 2 k. p. a., Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie postanowienia nastąpiło w dniu 1 lutego 2023 r. Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść zanonimizowanego postanowienia znajduje się poniżej.

01. 2023 15:25 Katarzyna Styś
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca wydania postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia w postaci wpisu ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających ul. Gwiaździsta (dawna Kamedułów 9)3. 002. 02. 2023 09:56 Katarzyna Styś2. 01. 2023 14:31 Katarzyna Styś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wiza typu D – złożenie wniosku

 • Ubezpieczenia podróżne dla wnioskujących o wizy krajowe typu D
 • Informacja dot. zasad ubiegania się o zwrot opłat za studia w przypadku nieuzyskania wizy w celu studiów

Wiza krajowa

Wszystkie wizy krajowe (D) upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie sześciu miesięcy, analogicznie do tytułów pobytowych. Państwa członkowskie mogą wydawać wizy D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jest umieszczona na stronie internetowej MSZ.

KONSULAT GENERALNY RP W HONGKONGU - Nowe zasady składania wniosków o wizę krajową w celu podjęcia pracy w Polsce 

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP, oraz jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych w miastach Pekin, Szanghaj, Kanton, Chengdu, Changsha, Jinan, Shenyang, Xi'an, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou, Shenzhen, Chongqing, Kunming oraz Wuhan. W celu umówienia wizyty w urzędzie konsularnym konieczne jest zarezerwowanie wizyty w systemie e-konsulat.

Więcej informacji o punktach wizowych: https://visa. com/chn/pl/pol/

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie wizy składany w urzędzie konsularnym lub punkcie składania wniosków wizowych musisz złożyć osobiście. Placówki dyplomatyczno-konsularne nie przyjmują wniosków nadesłanych faksem, listownie lub pocztą elektroniczną.

Od 8 października 2019 r.  urzędy konsularne RP w Chinach umożliwiają złożenie wniosku wizowego w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych w miastach Pekin, Szanghaj, Kanton, Chengdu, Changsha, Jinan, Shenyang, Xi'an, Hangzhou, Nanjing, Fuzhou, Shenzhen, Chongqing, Kunming oraz Wuhan. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku wizowego umów się w systemie e-konsulat. 

Istnieje także możliwość skorzystania z usług Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych: 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Poniżej (na końcu strony) znajdują się szczegółowe informacje dot. dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o wizę krajową w celu :

 • pracy, 
 • studiów,
 • stażu,
 • udziału w wolontariacie europejskim,
 • prowadzenia badań naukowych i prac badawczych,
 • oraz wniosków o przyznanie wizy krajowej w języku polskim, angielskim oraz chińskim.

  Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

  Pamiętaj:

 • Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. 
 • Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.
 • Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu, ale nie musi tego robić.
 • Wizy typu D pozwalają na przebywanie w innych krajach strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że możesz przebywać legalnie w strefie Schengen, wyłącznie jeśli w okresie ostatnich 180 dni Twój pobyt w krajach strefy nie przekroczył 90 dni.
 • Wiza typu D może zostać wydana z maksymalnie rocznym okresem ważności.
 • Pamiętaj, że wiza nie gwarantuje wjazdu na terytorium Polski – ostateczną decyzję zawsze podejmuje Straż Graniczna.
 • Osoba ubiegająca się o wydanie wizy krajowej składa osobiście dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a lub dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 EUR musi być ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r.
 • Jeśli zamierzasz ubiegać się o wizę w celu studiów, to pamiętaj o dołączeniu do wniosku wizowego prawidłowego zaświadczenia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, zgodnego ze wzorem określonym we właściwym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wzór do pobrania).
 • Ile zapłacisz?

  Wiza krajowa

   CENA W CNY 

   CENA W HKD 

   Wiza krajowa 

  589

  666

   TYP WIZY

  Z opłaty konsularnej zwolnieni są członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej (w rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin za członka rodziny uważa się małżonka obywatela polskiego, jego małoletniego bezpośredniego zstępnego lub małoletniego bezpośredniego zstępnego jego małżonka, jeżeli wstępny lub zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka).

  Opłata serwisowa w przypadku składania wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych:

   TYP WIZY CENA W CNY Wiza krajowa

   81

  Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu konsularnego w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka w walucie lokalnej (CNY lub HKD).

  Opłata za wniosek wizowy nie podlega zwrotowi niezależnie od decyzji konsula.
  Jaki jest termin realizacji?

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 lub 60 dni. W pilnych i uzasadnionych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych.

  Jak odbierzesz dokumenty?

  Dokumenty odbierzesz w siedzibie urzędu konsularnego lub w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, w którym złożyłeś wniosek w terminie przewidzianym na wydanie decyzji wizowej.

  Jak możesz się odwołać?

  Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej. Musisz złożyć go w siedzibie urzędu, który wydał decyzję wizową lub w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku odwołania wnioskodawca powinien złożyć paszport, formularz decyzji odmowy oraz dokumenty służące do wsparcia odwołania. W przypadku chęci złożenia odwołania w siedzibie urzędu konsularnego należy dokonać ponownej rejestracji wizyty w systemie 

  Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 576 CNY lub 707 HKD.

  Najczęściej zadawane pytania
 • Czy muszę umawiać się na złożenie wniosku wizowego w konsulacie?
  Tak, wcześniejsza rezerwacja terminu składania wniosków wizowych jest konieczna. Rezerwacji można dokonać online na stronie www. pl.
 • Czy potrzebuje złożyć oryginały czy kopie dokumentów?
  Dokumenty należy składać w oryginale.
 • Jakie wymiary powinna mieć fotografia dołączona do wniosku wizowego? Czy trzeba ją przyklejać?
  Zdjęcie przyklejone do formularza wizowego powinno mieć wymiary 3, 5 cm x 4, 5 cm. Powinno być aktualne, wyraźne i zrobione na jasnym tle.
 • Czy mogę złożyć dokumenty lub odebrać paszport w imieniu innej osoby?
  Wnioski wizowe należy składać osobiście. Odbiór paszportu jest możliwy przez osoby trzecie, po okazaniu upoważnienia podpisanego przez wnioskodawcę, przedstawionego wraz z dowodem tożsamości.
 • Gdzie mogę kupić ubezpieczenie podróżne. Czy można to zrobić w konsulacie?
  Polisę można wykupić z wyprzedzeniem w kontakcie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Konsulat nie oferuje sprzedaży polis ubezpieczeniowych oraz nie świadczy usług ksero.
 • Kiedy przed planowanym wyjazdem mogę składać wniosek wizowy?
  Aplikowanie o wizę można rozpocząć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem planowanej podróży.
 • Kiedy należy uiścić opłatę wizową? Czy można z wyprzedzeniem uiścić opłatę wizową?
  Opłata wizowa przyjmowana jest w gotówce w momencie przyjęcia wniosku wizowego. Nie ma możliwości płatności kartami bankowymi. Nie ma też konieczności wcześniejszego dokonywania jakichkolwiek opłat. W punktach przyjmowania wniosków wizowych istnieje możliwość dokonania płatności bezgotówkowej (zależne od firmy prowadzącej punkt wizowy).
 • Kto powinien podpisać wniosek wizowy osoby niepełnoletniej?
  Wniosek osoby niepełnoletniej, która nie ukończyła 18 lat podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Czy zezwolenie rodziców/opiekunów na wyjazd dziecka powinno być poświadczone notarialnie? Czy takie zezwolenie jest wymagane w przypadku, gdy dziecko podróżuje z obojgiem rodziców?
  ​​​​​Osoby niepełnoletnie podróżujące samodzielnie lub z jednym z rodziców powinny okazać:
 • - akt urodzenia notarialnie poświadczony i zalegalizowany przez MSZ,
  - zaświadczenie od obojga rodziców lub opiekunów prawnych, pozwalające na podróż, notarialnie poświadczone oraz zalegalizowane przez MSZ, a gdy nie przebywaja w Chinach, potwierdzone przez właściwe organy kraju zamieszkania
  - notarialne poświadczenie istnienia stosunków rodzinnych lub dokument potwierdzający opiekę prawną, poświadczony przez MSZ

  W przypadku podróży z obojgiem rodziców/opiekunów zezwolenie nie jest konieczne. ​​​​

 • Otrzymałem odmowę wydania wizy, w jaki sposób mogę odwołać się od tej decyzji?
  Na odwołanie przewidziany jest 14-dniowy termin liczony od daty odbioru.
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku odwołania?
  W przypadku odwołania wnioskodawca powinien złożyć paszport, formularz decyzji odmowy oraz dokumenty służące do wsparcia odwołania.
 • Materiały

  Formularz​_wniosku​_o​_wydanie​_wizy​_krajowej​_(wszystkie​_typy)​_PL-CN
  Formularz​_wniosku​_o​_wydanie​_wizy​_krajowej​_(wszystkie​_typy)​_PL-CN. DOCX0. 06MB
  Polish​_national​_visa​_application​_(all​_types)​_EN-CN
  Polish​_national​_visa​_application​_(all​_types)​_EN-CN. docx0. 04MB
  WIZA KRAJOWA – ODWIEDZINY: lista wymaganych dokumentów dla obywateli Chin
  [D-02]​_National​_Visa​_-​_Visiting​_relatives​_or​_friends. pdf0. 46MB
  Informacja o wydaniu D Link Dch G601a1

  Bezpośredni link do pobrania Informacja o wydaniu D Link Dch G601a1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacja o wydaniu D Link Dch G601a1